Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

NytAlessa.com Offers Oy

Keskikatu 2, 04200 Kerava

Y-tunnus 2853021-4

Yhteyshenkilö:

Eda Ulp, [email protected]

puh. 040 721 3973


Rekisterin nimi

NytAlessa.com Offers Oy:n asiakasrekisteri


Rekisterin tarkoitus

Kuluttajat voivat käyttää palvelua ilman, että heidän täytyy antaa henkilötietojaan. Jos he antavat henkilötietojaan, niitä voidaan käyttää esim. tiedottamiseen, markkinointiin ja palveluiden kehittämiseen. Yrittäjiltä ja yhteistyökumppaneilta kerättyjä yhteyshenkilön tietoja, yhteystietoja ja laskutustietoja voidaan samoin käyttää esim. tiedottamiseen, markkinointiin ja palveluiden kehittämiseen.


Rekisterin sisältö

Yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden rekisteriin tallennetaan, nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, toimipisteiden tiedot, mahdollisesti logo tai muita tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tarpeellisia. Kuluttajien rekisteriin tallennetaan kuluttajan antama sähköpostiosoite.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka he meille ilmoittavat esim. OstosKortteli.fi nettisivuston kautta, tai muulla tavoin.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa asiasta on sovittava erikseen.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna NytAlessa.com Offers Oy, Keskikatu 2, 04200 Kerava osoitteeseen.

NytAlessa.com Offers Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle sähköpostilla tai kirjallisesti NytAlessa.com Offers Oy, Keskikatu 2, 04200 Kerava osoitteessa.